ZPĚT NA HISTORII


 

V ÚNORU 2007 ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLY

VELETRH NAVŠTÍVILO DLE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY POŘADATELE
34 000 AUDITOVANÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

BLIŽŠÍ  INFORMACE

 

ATMOSFÉRU  TRHŮ ZACHYTIL FOTOGRAF ZDENĚK ZŮNA

 

 

A VLADIMÍR IZBICKÝ

          


 

 

     VRÁ

         

 

POČASÍ NÁS TENTOKRÁTE TROCHU POSTRAŠILO, ALE JARNÍ HRNČÍŘSKÉ
A ŘEMESLNÉ TRHY BYLY OPĚT PŘÍJEMNÝM ZÁŽITKEM

                  

                

 

              

 

 

FOTO ZDENĚK ZŮNA

         


 

                      

 

                   

                   

   

FOTO V. IZBICKÝ

 

  

                                                                                                      

 

              

 

 

 

 


 

                        

                         

                                                                                                                                                                       FOTO ZDENĚK ZŮNA  
          

 

                                                     

VÍTĚZNÉ PRÁCE SOUTĚŽE " ZAHRADNÍ KERAMIKA "

 

 

LENKA STODŮLKOVÁ

     

BARBORA BENDOVÁ                                                   LUBOMÍR HLUŠTÍK

 

 

 

ODBORNÁ POROTA A STAROSTA MĚSTO BEROUN UDĚLILY OCENĚNÍ
ZLATÁ BRÁNA

 

TOTO OCENĚNÍ SE UDĚLUJE KAŽDOROČNĚ TŘEM VYBRANÝM HRNČÍŘŮM ZA MIMOŘÁDNOU UMĚLECKOU, ŘEMESLNOU A TVŮRČÍ ÚROVEŇ DÍLA
A ZA CELKOVÉ POJETÍ STÁNKU

 

 

 

    KATHARINA LINK                           

     RADKA LINHARTOVÁ

    LUDMILA ŠVARCOVÁ

 

členové odborné poroty: 

Václav Šerák – profesor- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Aleš Werner – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Zdeněk Freisleben - předseda Sdružení výtvarných umělců keramiků

Lenka Velínská – šéfredaktorka časopisu Keramika a sklo

Miroslav Oliva– profesor Keramické školy v Bechyni
Alena Kissová – profesor Keramické školy v Bechyni

Ing. Arch. Dana Wilhelmová – hlavní architektka města Beroun

 


 

fotoreportáž Zdenka Zůny

 

 

                                                         
fotoreportáž Jeny Novotné

 

 

 

 

 

                     

 

                   

 

 ČLÁNKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 


 

 

 

                     VÁNOČNÍ HRNČÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY
                   14. - 16. PROSINCE 2007 

 

               REPORTÁŽ Z VÁNOČNÍCH TRHŮ   14. - 16. PROSINCE 2007 NA VÝSTAVIŠTI V PRAZE