ZLATÁ BRÁNA PRO NĚMECKOU HRNČÍŘKU

Jitka Soukupová - tisková mluvčí MÚ Beroun

     Celkem 253 hrnčířských stánků ozdobilo berounské Husovo náměstí o víkendu 8. a 9. září. Jejich výrobky si prohlédlo na dvacet tisíc návštěvníků zblízka i zdaleka. V hrnčířské tombole a od majitelů stánků s občerstvením se letos vybralo na záchranu statiky kostela ve Svatém Janě pod Skalou úctyhodných
107 tisíc korun.

    Příjemným zpestřením letošního ročníku byla účast hrnčířů z Německa, Maďarska i Slovenska, kteří se líbili návštěvníkům i odborné porotě. Katharina Link z Weimaru dokonce získala ocenění Zlatá brána a s ní i symbol soutěže - medvěda se zlatou bránou. A vystavené soutěžní exponáty na travnaté ploše v dolní části náměstí byly letos skutečně originální. Zejména děti se nemohly odtrhnout od díla nazvaného počítačový virus (na snímku), ale úžasná byla i schránka na noviny, svítící dýně či fontána se slunečními hodinami.

     Mimořádný úspěch sklidila muzika MOTOVIDLO z Košíř. "Jejich Šavlový tanec od Arama Iljiče Chačaturjana byl opravdu ohnivý. Posezení s touto muzikou v koutku vinařů proběhlo v dobré pohodě
až do 21. hodiny," zavzpomínal organizátor trhů Vladimír Izbický, který byl s průběhem 11. ročníku trhů velmi spokojen.


Začíná další hrnčířské desetiletí.
Jitka Soukupová - tisková mluvčí MÚ Beroun

Hrnčířské trhy Beroun se za dobu své existence staly téměř národním pojmem, a tak o víkendu 8. a 9. září můžeme na berounském Husově náměstí opět očekávat přehlídku více než dvou set našich nejlepších hrnčířských mistrů a keramiků. Letos již pojedenácté.
Tato dnes již tradiční akce si stále udržuje nejvyšší punc kvality, a to především zásluhou duchovního otce hrnčířských trhů a jejich neúnavného organizátora Vladimíra Izbického. "Bez pomoci své rodiny bych to ale do takové podoby nikdy nedotáhnul. Pomáhaly obě dcery Kateřina i Jolana, která navíc v současné době přebírá část mých starostí. Velkou, zejména morální oporou byla i moje žena, která se mnou prožívala všechny přípravy a ve finále byla, jak se říká, vždy u toho," svěřil se Vladimír Izbický.
O kvalitních výrobcích a dobrém vkusu   ví své z řady významných evropských hrnčířských trhů, kam byl coby tvůrce keramických miniatur často zván.
"Od začátku jsme oslovovali jen zajímavé a osobité hrnčíře. Na první trhy jsme je ještě museli přemlouvat, a z osmdesáti pozvaných jich přijelo nakonec jen šedesát. Převážná většina z nich ale dnes tvoří základní sestavu trhů a mnozí z nich získali prestižní ocenění Zlatá brána nebo vyhráli některou z tematických soutěží," vzpomíná Izbický, který má   ve své  databázi přes tisíc hrnčířských a keramických dílen.               O přemlouvání dnes nemůže být ani řeč a zájem mnohonásobně překračuje počet míst na Husově náměstí.
Berounské hrnčířské trhy mají dobrý zvuk i v zahraničí, o čemž svědčí i stále větší účast špičkových hrnčířů z evropských zemí. "Do Berouna jezdí i přesto, že nemohou očekávat velký obchodní úspěch," podotýká Izbický. Letos svou účast potvrdili čtyři hrnčíři z Německa, kteří slibují vystavit zahradní světelné keramické objekty a zahradní obří amfory z Kréty na travnaté ploše náměstí. Další překvapí výjimečnými glazurami svých výrobků. Jejich stánky označené nápisem najdou návštěvníci u kašny v horní části náměstí. "Naopak stánky hostů ze Slovenska budou rozmístěny mezi českými hrnčíři, protože je za cizince stále nepovažujeme," dodává Vladimír Izbický. Ve slovenském podání se můžeme těšit na užitnou dekorovanou keramiku, zahradní keramické nádoby a plastiky i velké vázy a nádoby zdobené zvláštní technikou raku, která výrobkům vtiskne kovovou patinu.
Ústředním tématem hrnčířských trhů a soutěže keramiků O nejlepší zahradní keramiku bude letos již počtvrté zahradní keramika a zřejmě to tak zůstane i nadále. "Kdo by nevyužil příležitosti vystavovat na travnaté ploše v historickém centru originální umělecká díla, se kterými se běžně nesetkáváme? Jen málo měst si takové pojetí hrnčířských trhů může dovolit," tvrdí organizátor s hrdostí v hlase.
Vítězné exponáty si mohou návštěvníci po skončení soutěže také zakoupit. Letos se na moderátorský post vyhlašování výsledků soutěží a ocenění Zlatá brána opět vrátí populární osobnost. Po Marku Ebenovi, který se na pódiu na Husově náměstí představil návštěvníkům hrnčířských trhů v roce 1999, se letos této role ujme herečka Andrea Černá, známá mimo jiné jako "Princezna ze mlejna".
Po oba dny se budou prodávat lístky do hrnčířské tomboly, jejíž výtěžek půjde na opravu kostela ve Svatém Janu pod Skalou.Opět nebude chybět vinařský koutek včetně výborných oliv. "Mezi vinaři se objeví nové vinařství pana Vondráka z Mělníka, nabízející špičková vína pro náročné gurmány a pozvali jsme také výrobce medoviny nanejvýš povolaného a zaručujícího nejvyšší kvalitu - Výzkumný ústav včelařský z Dolu u Libčic," prozradil Izbický. O dobrou náladu se postará dechová hudba Berouňačka, Velký swingový orchestr, hudební skupiny Hradní duo, No Heroes a také Shannon Irish Music. Dále Vystoupí skupina Motovidlo s širokým repertoárem od Bacha až po Vlacha.

     "Rád bych zmínil také občerstvení s posezením, které bude pro návštěvníky připravené v Kolářské ulici u kostela sv. Jakuba. V nabídce budou halušky, kuřecí, vepřové a hovězí steaky, domácí klobásy "Pelant" a domácí bůček či kuřecí stehna - vše na grilu na dřevěném uhlí a také pochoutky čínské kuchyně jako například kuřecí čína nebo čínské nudle," dodal organizátor.

Podrobný program trhů na straně 5. Informace také na www.hrncirsketrhy.cz.

Zajímavosti z hrnčířských trhů

• Počet hrnčířů se rok od roku zvyšuje. Zatímco v roce 1997 jich v Berouně vystavovalo 60, o pět let později se počet téměř ztrojnásobil a desáté výročí si nenechalo ujít 216 hrnčířských a keramických dílen.

• První host ze zahraniční přijel v roce 2000. Byl jím keramik Peter Bell ze Schwabhausenu v Německu.
V letech 2003 – 2006 se pak na berounských trzích vystřídali hosté
z Německa, Slovenska, Rakouska a Belgie.

• Od roku 1999 mají hrnčířské trhy i svou soutěž na dané téma. Prvním tématem se stala
Keramika a pivo, v dalších letech následovaly Keramika a čaj, Keramika a kuchyně, Keramika a víno, Keramika a květiny a v roce 2004 se pro velký úspěch téma ustálilo na Zahradní keramice.
Tři vítěze, kteří dostanou finanční podporu na další rozvoj umělecké tvorby, vybírá odborná porota. Ve spolupráci s ní pak starosta města uděluje třem hrnčířským dílnám ocenění Zlatá brána za mimořádnou uměleckou a řemeslnou úroveň a za celkové pojetí stánku.

• Symbol ocenění Zlatá brána se během let měnil. Po plaketě s Plzeňskou bránou přes plaketu se šálkem čaje a citronem nakonec akademický sochař Miroslav Oliva, vytvořil konečnou keramickou dózu
 v podobě medvěda se zlatou bránou. V tomto symbolu autor navázal na lidovou tradici nádob
na skladování tabáku. Prý si v nich tabák, volně zavěšený v pytlíčku na háčku uvnitř dózy, nejlépe uchoval kvalitu a vůni. FOTO

• Se soutěží hrnčířů je od roku 1999 spojená i hrnčířská tombola, kterou organizují skauti
a jejíž výtěžek je určen pro dobročinné projekty Římskokatolické farnosti v Berouně.
Od roku 1999 se postupně vybralo z tomboly, kam věnují své výrobky jednotliví hrnčíři,
a na příspěvcích od stánků z občerstvení, jichž se ve prospěch sbírky zřekl organizátor trhů, úctyhodných

 756 800 Kč.

• Prvním dobročinným projektem byla v roce 1999 obnova zvonů v kostele svatého Jakuba v Berouně (1999 a 2000), následovala oprava starobylých varhan v Zábranském kostele (2001 a 2002). Od roku 2003 se výnosy z tomboly znásobily, neboť Vladimír Izbický uspořádal ve spolupráci s městem první ročník Jarních hrnčířských a řemeslných trhů. Hrnčířské trhy tak umožnily převoz a opravu varhan
pro kostel svatého Jakuba (2003 a 2004), které berounští farníci získali darem od partnerského města Rijswijk,a v letech 2005 a 2006 výtěžek pomohl k financování opravy Katolické mateřské školy.

• Výtěžek letošních Jarních hrnčířských a řemeslných trhů putoval na Klub Betlém v Lochovicích provozovaný Farní charitou Beroun, který nabízí rodinám s dětmi mimo jiné zájmové kroužky, sociální poradenství, sociálně-terapeutické programy, semináře či přednášky atd.

• Prvním hlavním sponzorem trhů byl v roce 1999 Velkopopovický kozel, následovaly firmyDouwe Egberts, Templářské sklepy Čejkovice a Flora servis.

Nejvěrnější sponzor a vyhlašovatel tématických hrnčířských soutěží - firma WBB FUCHS - keramické hmoty, která byla partnerem trhů po dobu osmi let, se při loňském jubilejním ročníku s trhy rozloučila. Dík patří zejména Ing. Herwigu Srdínkovi – zástupci této německé firmy v Česku. Spolupráce to byla oboustranně výhodná. Firma se díky prezentaci na trzích prosadila a její výrobky dnes mají v nabídce všechny české prodejny keramický potřeb.