ZPT NA VODN STRNKU

 

 

2017

EMESLEM TRH BYLO EMESLO

UMLECK LIT KOV - SLVA

TISKOVKA

I SLUNKO VYKOUKLO

LETON JARN HRNSK A EMESLN TRHY BYLY
"VYMAZLEN"  

PSPVKY OD STNK S OBERSTVENM JSME OPT VNOVALI
NA DOBROINNOU SBRKU KATOLICK FARNOSTI BEROUN
stka 62 450 K bude pouita na opravu krov kostela
na charitativn ely pjde vtek Hrnsk tomboly - 40 000 K

NA PARKOVITCH PISPLI IDII DOBROINNM ORGANIZACM

foto Jena Novotn

 

 foto Jena Novotn

 

 

 

foto Zdenk Zna
 

 

 DKUJEME NAIM PARTNERM

         

 

   NAI MEDILN PARTNEI
 

      

 


VINASK KOUTEK